Deklaracje Zgodności UE
Declaration of Conformity
Konformitätserklärung


2019          
2020          
2021          
2022
2023            2024            2025          
2026
2027          
2028          
2029          
2030     

_____________________________________________________________

Informacja dotycząca wyszukiwania deklaracji na serwerze

Foldery: 2019-12, 2019-13 ….. – zawierają deklaracje UE dla wyrobów (półmaski), których data produkcji zapisana jest w formacie yyyy/ww czyli rok produkcji / tydzień produkcji w danym roku [1- 52]. Foldery: 2019.03, 2019.04 … – zawierają deklaracje UE dla wyrobów, których data produkcji zapisana jest w formacie yyyy.mm czyli rok produkcji . miesiąc produkcji w danym roku [1-12].

_____________________________________________________________

Instrukcje użytkowania | Instruction of use | Anweisung